Team FM - Vraag van de week !

Vraag van de week !

De vraag is : Welke stad wordt als enige genoemd in het Wilhelmus ?


De keuzes zijn : 
A: Maastricht
B: Amsterdam
C: Delft
D: Amersfoort
Het goede antwoord is : A: Maastricht !

Het feit dat Maastricht vermeld wordt in het Wilhelmus houdt verband met het feit dat het begin van de Tachtigjarige Oorlog te situeren is onze contreien. ... Het werd uiteindelijk een totale uitputtingsslag, een echt kat en muis spel, en er werd uiteindelijk geen slag geleverd bij Maastricht.

Als een prins opgezeten
met mijner heireskracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig in dat veld.